Asianajotoimisto Jussi Neuvonen

Asianajotoimisto Jussi Neuvonen on kotkalainen asianajotoimisto, joka tarjoaa palveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille.

 

Toimisto kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja

hyvää asianajajatapaa, ja ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsen saa käyttää itsestään asianajajan ammattinimitystä. Lisätietoa asianajajia koskevista ohjeistaja määräyksistä Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

 

Kaikessa toiminnassani tavoitteena on asiakkaan edun mukainen ratkaisu, myös asiaan

liittyvät kustannukset ja riskitekijät huomioiden.

 

Ota yhteyttä - alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se ei johda varsinaiseen toimeksiantoon.

Telefax: 05 215 291